Kệ ghép 4 tầng

Sản phẩm mới

Kệ co giãn 4 tầng

Số lượng thanh gỗ để đóng kệ này:

1. Thanh gỗ LiK2A: 60 thanh (1 hộp)

2. Thanh gỗ LiK3A: 12 thanh (1 hộp 40 thanh)

3. Thanh gỗ LiK3C: 4 thanh (1 hộp 40 thanh)

Với số lượng thanh LiK3A và LiK3C nhỏ, trong khi số lượng thanh trong 1 hộp lớn hơn rất nhiều nên thường đầy là trường hợp các bạn tận dụng gỗ còn thừa khi mua đóng những sản phẩm trước còn lại.

660 000 ₫

Đơn giá này là giá bán số lượng thanh gỗ LiK tương ứng để đóng thành phẩm, không phải là giá bán của sản phẩm cũng như bất kỳ phụ kiện nào đi kèm trong hình.

Share:

Viết một bài bình luận

Kệ ghép 4 tầng

Kệ ghép 4 tầng

Kệ co giãn 4 tầng

Số lượng thanh gỗ để đóng kệ này:

1. Thanh gỗ LiK2A: 60 thanh (1 hộp)

2. Thanh gỗ LiK3A: 12 thanh (1 hộp 40 thanh)

3. Thanh gỗ LiK3C: 4 thanh (1 hộp 40 thanh)

Với số lượng thanh LiK3A và LiK3C nhỏ, trong khi số lượng thanh trong 1 hộp lớn hơn rất nhiều nên thường đầy là trường hợp các bạn tận dụng gỗ còn thừa khi mua đóng những sản phẩm trước còn lại.

Những sản phẩm liên quan

Bấm để về đầu trang