Kệ sách kiểu Tetris

Sản phẩm mới

Kệ sách mô phỏng trò chơi Tetris với kiểu đóng của LiK, mọi việc trở nên vô cùng đơn giản.

Số lượng gỗ bạn cần để đóng kệ này (10 lớp) :

1. Thanh gỗ LiK2A: 1 hộp loại 60 thanh

2. Thanh gỗ LiK2B: 10 hộp loại 30 thanh

3. Thanh gỗ LiK2C: 1 hộp

Tùy vào ngân sách và nhu cầu sử dụng, bạn có thể tùy chỉnh số lớp để tiết kiệm chi phí hoặc tăng số lớp để tăng diện tích sử dụng.

1 335 000 ₫

Đơn giá này là giá bán số lượng thanh gỗ LiK tương ứng để đóng thành phẩm, không phải là giá bán của sản phẩm cũng như bất kỳ phụ kiện nào đi kèm trong hình.

Share:

Viết một bài bình luận

Kệ sách kiểu Tetris

Kệ sách kiểu Tetris

Kệ sách mô phỏng trò chơi Tetris với kiểu đóng của LiK, mọi việc trở nên vô cùng đơn giản.

Số lượng gỗ bạn cần để đóng kệ này (10 lớp) :

1. Thanh gỗ LiK2A: 1 hộp loại 60 thanh

2. Thanh gỗ LiK2B: 10 hộp loại 30 thanh

3. Thanh gỗ LiK2C: 1 hộp

Tùy vào ngân sách và nhu cầu sử dụng, bạn có thể tùy chỉnh số lớp để tiết kiệm chi phí hoặc tăng số lớp để tăng diện tích sử dụng.

Những sản phẩm liên quan

Bấm để về đầu trang