Tính số thanh gỗ

Công cụ này sẽ giúp bạn lên thiết kế và tính toán số thanh gỗ và hộp gỗ cần dùng cho mẫu của bạn.

Tất cả thiết kế đều dựa trên kỹ thuật tính số của lớp đầu tiên, bạn chỉ cần nhập chính xác số thanh gỗ của lớp đó và số lớp bạn muốn đóng, nó sẽ tính toàn bộ số thanh và hộp gỗ bạn cần dùng.


Bấm để về đầu trang