Cửa hàng

Tên cửa hàng Địa chỉ Giờ:
LiK D2 số 8, đường 53 BTT, phường Bình Trưng Tây Quận 2 (ngay góc 53BTT với Nguyễn Đăng Đạo, khu vực Đảo Kim Cương). Ho Chi Minh City

Điện thoại: 0901809000

Bấm để về đầu trang