KHỞI TẠO VÀ CHIA SẺ

Share your projects #LiKVietnam

Với LiK, trí tưởng tượng của bạn là không giới hạn. Mọi thứ đều có thể.

Đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) của chúng tôi làm việc liên tục để cải tiến và thiết kế các giải pháp mới cho các dự án có sự tham gia của thanh gỗ LiK. Tuy nhiên chúng tôi rất muốn biết về các ý tưởng sáng tạo của bạn.

Bằng cách chia sẻ các ý tưởng của mình, chúng tôi mong bạn và LiK cùng góp phần truyền cảm hứng lao động sáng tạo này cho cộng đồng. Bởi vì Lik là tất cả mọi thứ về thiết kế, sáng tạo và chia sẻ nhằm đóng góp vào sự bền vững của môi trường sống của chúng ta.

Hãy gửi cho chúng tôi hình ảnh những tác phẩm hoặc ý tưởng của bạn qua Facebook LiK Việt Nam, hoặc pin (ghim) chúng tôi lên Pinterest hoặc chỉ tag các sáng tạo của bạn trong Instagram với hashtag #LiKVietnam #thanhgosangtao.

Tìm hiểu thêm và cùng khởi tạo nguồn cảm hứng cùng chúng tôi tại:

Cảm ơn bạn đã đóng góp cho đội ngũ LiK bằng cách chia sẻ ý tưởng của bạn!


Bấm để về đầu trang