Sách gợi ý dành cho bé chơi xếp gỗ

LIK_CAT_KIDS_01

Sản phẩm mới

Sách tham khảo với nhiều gợi ý sắp xếp và xây dựng các thanh gỗ thành con vật, cây cối, công t rìnhcho bé chơi và làm quen với trò chơi xếp gỗ từ đơn giản 2D/ 3D đến làm sản phẩm thật với blutack. Sách có song ngữ anh/ việt cho từng gợi ý hình ảnh giúp  bé trao dồi kĩ năng ngoại hại ngữ dễ dàng hơn trong quá trình vừa học vừa chơi. 

Sản phẩm này không còn trong kho

Sách tham khảo với nhiều gợi ý sắp xếp và xây dựng các thanh gỗ thành con vật, cây cối, công trình cho bé chơi và làm quen với trò chơi xếp gỗ từ đơn giản 2D/ 3D đến làm sản phẩm thật với blutack. Sách có song ngữ anh/ việt cho từng gợi ý hình ảnh giúp  bé trao dồi kĩ năng ngoại hại ngữ dễ dàng hơn trong quá trình vừa học vừa chơi. 

Viết một bài bình luận

Sách gợi ý dành cho bé chơi xếp gỗ

Sách gợi ý dành cho bé chơi xếp gỗ

Sách tham khảo với nhiều gợi ý sắp xếp và xây dựng các thanh gỗ thành con vật, cây cối, công t rìnhcho bé chơi và làm quen với trò chơi xếp gỗ từ đơn giản 2D/ 3D đến làm sản phẩm thật với blutack. Sách có song ngữ anh/ việt cho từng gợi ý hình ảnh giúp  bé trao dồi kĩ năng ngoại hại ngữ dễ dàng hơn trong quá trình vừa học vừa chơi. 

Những sản phẩm liên quan

Bấm để về đầu trang