CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cho các mục đích kinh doanh khác nhau khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như cung cấp cho bạn một dịch vụ, rồi xử lí đơn hàng,  đáp ứng nhu cầu dịch vụ cho bạn. Đồng thời, tạo ra và cải tiến sản phẩm của chúng tôi, đề xuất, bổ sung những sản phẩm, dịch vụ khác cũng như bảo vệ tài sản của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin của bạn theo những cách sau: Thứ nhất, chúng tôi nhận thông tin trực tiếp từ bạn; thứ hai, thông qua việc sử dụng các tập tin và công nghệ khác, chúng tôi theo dõi các tương tác của bạn.

CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin của bạn được dùng để liên lạc, đáp ứng yêu cầu của bạn. Hoạt động, hỗ trợ các trang web, các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi. Tiến hành nghiên cứu nội bộ các dịch vụ cung cấp cho bạn.

LỰA CHỌN CỦA BẠN

  • Bạn có thể ngừng nhận email quảng cáo từ chúng tôi bằng cách làm theo các hướng dẫn trong email bạn nhận được.
  • Bạn có thể hủy bỏ đăng ký hoặc vô hiệu hóa các tài khoản của bạn, cũng có thể cập nhật bất cứ lúc nào.
  • Bạn có thể đăng kí các tập tin của bạn.
  • Bạn có thể chọn không tham gia sử dụng các tập tin nhất định.
  • Sản phẩm cá nhân hoặc các dịch vụ có thể cung cấp thêm tùy vào sở thích.

CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi không bán, thuê hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Thông tin cá nhân chỉ cung cấp cho bên thứ ba nếu được bạn đồng ý, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu chia sẻ.

LIÊN HỆ

Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ

LiK Vietnam
402/6A Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh


Bấm để về đầu trang