Các bước thực hiện 

Bước 1: Chuẩn bị một tờ giấy vuông có kích thước 20 x 20 cm. Bạn có thể dùng các kích thước 15 x 15 cm hoặc 25 x 25 cm nếu muốn hộp có kích thước lớn hơn.

Bước 2: Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc, sau đó là chiều ngang.

b1-origami-box

Bước 3: Mở tờ giấy ra như ban đầu, bạn có thể thấy hai đường gấp cắt nhau tại tâm tờ giấy.

Bước 4: Lật tờ giấy sao cho mặt màu trắng (mặt sẽ ở trong của hộp) quay về phía mặt bạn. 
Gấp các góc của hình vuông lần lượt vào tâm tờ giấy như hình.

b2-origami-box

Bước 5: Trong lúc gấp các góc vào tâm hình vuông, nhớ vuốt cho đường gấp thật thẳng và chính xác.

Bước 6: Sau khi gấp xong bạn sẽ được một hình vuông nhỏ hơn. Dùng thước đo lần lượt 04 cạnh, đánh dấu tại vị trí 4,6 cm, từ trái sang phải của mỗi cạnh. Đây là vị trí 1/3 của cạnh hình vuông.

b3-origami-box

Bước 7: Gấp một cạnh về phía cạnh đối diện, tại vị trí 1/3 bạn đã đánh dấu trước đó như hình.

Bước 8: Sau khi gấp xong thì mở cạnh đó ra trở lại vị trí cũ. Đường gấp của bạn sẽ tạo ra một hình tam giác nhỏ như hình.

b4-origami-box

Bước 9: Lần lượt thực hiện tương tự với các cạnh còn lại để được như hình.

Bước 10: Mở bung tờ giấy ra như trước khi gấp. Từ một trong 04 góc vuông ngoài cùng, tiến hành kẻ một đường ở giữa của hình vuông đầu tiên gần phía bạn nhất. 

b5-origami-box

Bước 11: Gấp theo đường bạn vừa kẻ, sao cho đường gấp chia hình vuông nhỏ gần bạn nhất thành 2 phần bằng nhau.

Bước 12: Lần lượt gấp tương tự cho các góc còn lại của hình.

b6-origami-box

Bước 13: Gấp theo nếp gấp gần nhất của đường gấp ở Bước 12 về phía tâm hình vuông lớn. Lần lượt thực hiện cho cả 04 cạnh.

Bước 14: Lật ra mặt sau của tờ giấy. Nếu thực hiện đúng bạn sẽ thấy tờ giấy bây giờ được chia thành 09 ô vuông nhỏ.

b7-origami-box

Bước 15: Cầm lấy đỉnh của các góc vuông ngoài cùng, gấp vào trong để tạo thành các hình tam giác cân bằng 1/2 hình vuông nhỏ.

Bước 16: Cầm tờ giấy cho mặt màu trắng hướng về phía mặt bạn.

b8-origami-box

Sau khi hoàn thành Bước 16, chúng ta tiến hành gấp theo video sau để có một chiếc hộp hoàn chỉnh.